Friday, August 31, 2012

An exercise in translation

of the Indonesian poem I posted before, called "Metamorphosis" by Sapardi Dyoko Damono.


metamorphosis
(pagbabagong-anyo)

isang dayuhan ikaw ay unti-unting hinuhubaran
    inuupo ka sa harap ng salamin at inuudyok
  na magtanong, "kaninong katawan ang suot ko ngayon?"
isang dayuhan tahimik na sinusulat ang iyong buhay, nagwawari
  sayong kaarawan, gumagawa ng kwento sa dahilan
  ng iyong kamatayan -
isang dayuhan tahimik na nagiging ikaw