Friday, April 27, 2012

Dilang Limot


Lahat ng tinuro sa'kin
Burado na ng panahon.
Ang dila ko parang balon
Na sa init ng araw
Sa kakulangan ng ulan
Nauubusan ng laman.

Ang aking dinadamdam
Sa minamahal o kinamumuhian
Di na kayang maitulay.

Para kong lobo na kulang ng hangin.

Ang lahat ng makata,
At kanilang nagniningning na salita
Hindi na rin mabasa.
Para kong naputulan ng paa.
Naging pipi na, pati't bulag at tanga

Itong dila ko, limot na
Sa tagal na nakabaon sa dibib.

Lahat ng tinuro sa akin
Burado na sa layo
Mula sa bayang kinagisnan,
Iniwan ng katawan at isipan.

Tila ibon o isda
Na di na kayang lumipad o lumangoy.

At sa lahat, itong tulang ito
Ang pinakamahirap kong sinulat.

Christine Fojas
---
note: I promised myself I'd write a poem in Filipino. 

My very literal English translation
Forgotten Tongue

Everything I was taught
Was erased by time.
My tongue is like a well
That in the sun's heat
And lack of rain
Is almost empty.

My feelings
For a lover or an enemy
I can no longer bridge.

I'm like a balloon lacking air.

And all the poets
And their glittering words
I can no longer read.
Like somebody has cut off my feet
I became mute, and blind and dumb.

This tongue of mine, I've forgotten
Buried so long in my breast.

Everything I was taught
Was erased by distance
From my native land
Abandoned by body and mind.

Like a bird or a fish
That can no longer fly or swim.

And of everything, this poem
Was the hardest to write.

No comments: